str.  1/2 NASLOVI 22.07.2024str. 1. od 2 
1.   100. godišnjica izlaženja "Poljodjelskog viestnika" Peričić(1993) monografija
2.   1001 cars to dream of driving before you die (2014) monografija
3.   Adriatica maritima Zavoda Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru (1974) serijska publikacija
4.   Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad Jugoslavenske akademije u Dubrovniku (1976) serijska publikacija
5.   Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku (1991) serijska publikacija
6.   Ante Kuzmanić kao povjesničar Peričić(1993) monografija
7.   Biograd i njegova okolica u prošlosti Znanstveni skup "Biograd i njegova okolica u prošlosti"(1990) monografija
8.   Božić - Bužančić zbornik (1996) monografija
9.   Crtice o gospodarstvu Ždrelca u prošlosti Peričić(1998) monografija
10.   Dalmacija u XIX. stoljeću Diklić(2010) monografija
11.   Dalmatinski sabor prema pomorstvu pokrajine [1862-1912] Peričić(1970) monografija
12.   Dalmatinski sabor Perić(1978) monografija
13.   Diplomatsko-konzularna predstavništva stranih zemalja u Dalmaciji za vrijeme II austrijske uprave Peričić(1968) monografija
14.   Don Ivo Prodan Diklić(2003) monografija
15.   Dubrovnik u Ilirskim Pokrajinama Ćosić(1997) monografija
16.   Dugi otok (1997) monografija
17.   Ekonomska problematika u Zori dalmatinskoj Peričić(1995) monografija
18.   Ekonomski položaj i ekonomska orijentacija zadarskog kopnenog zaleđa i zadarskih otoka između dva rata (1918-1941) Jurić(1988) monografija
19.   Ekonomski, socijalni i politički razvoj Šibenika od 1814. do 1859. godine Obad(1976) monografija
20.   Fiziokratska škola i kasniji razvoj ekonomske misli Jurić(1991) monografija
21.   Frane Bulić kao kotarski školski nadzornik u Zadru Peričić(1987) monografija
22.   Franz Petter i Dalmacija Pederin(1974) monografija
23.   Građa i prilozi za povijest Dalmacije (1977) serijska publikacija
24.   Hrvatski narodni preporod u Splitu (1984) monografija
25.   Hrvatski preporod u Dalmaciji i Mihovil Pavlinović Zelić-Bučan(1982) monografija
26.   Jedan stari hrvatski gospodarstveni pisac (N. V. Gučetić) Jurić(1994) monografija
27.   Josif Marinković Peričić(1967) monografija
28.   Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću Pavić(2014) monografija
29.   K. Marx i F. Engels o pitanju panslavizma Pederin(1982) monografija
30.   Kačić (1967) serijska publikacija
31.   Karakteristika Lorković(1972) monografija
32.   Kninski zbornik (1993) monografija
33.   Kroatische Maerchen und Totenklagen aus Stinatz im Burgenland (1991) monografija
34.   Luka Botić kao političar Perić(1979) monografija
35.   Mihovil Pavlinović i pojava pravaštva u Dalmaciji Diklić(1989) monografija
36.   Mile Bogović, Katolička crkva i pravoslavlje u Dalmaciji za mletačke vladavine Crnković(1984) monografija
37.   Mletački žitni tranzit i zapadnoistarske luke Bertoša(1984) monografija
38.   Namjere Talijana glede Dalmacije i austrijske protumjere 1866. godine Peričić(1966) monografija
39.   Napoleon i Hrvati na mostu kod Arcolea godine 1796. Škarica(1963) monografija
40.   Naši velikani (1995) monografija
41.   Nekoliko fragmenata iz ekonomske povijesti Skradina u XIX. st. Peričić(1989) monografija
42.   O nekim aspektima ekonomskog položaja Zadra u međuratnom razdoblju (1918-1941) Jurić(1987) monografija
43.   O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809. Ćosić(1995) monografija
44.   Opjevani grad Nikolić(1994) monografija
45.   Otok Pag pod udarom mletačko-turskih ratova Peričić(2003) monografija
46.   Otok Pašman kroz vjekove i danas (1987) monografija
47.   Pojava pravaštva i nastanak Stranke prava u Dalmaciji Diklić(1990) monografija
48.   Poličnik u novije doba Peričić(1994) monografija
49.   Politika Austrije prema šumskom fondu Dalmacije od 1814. do 1848. god. Peričić(1983) monografija
50.   Pomorska privreda trogirskog područja u XVIII. st. Peričić(1978) monografija
51.   Pomorski zbornik Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1963) serijska publikacija
52.   Pomorski zbornik Saveza društava za proučavanje i unapređenje pomorstva Jugoslavije (1976) serijska publikacija
53.   Pomorski zbornik (1962) monografija
54.   Pomorsko-trgovačke veze Makarske s Hrvatskim primorjem u XVIII. stoljeću Peričić(1973) monografija
55.   Postanak i početno uređenje Vojne krajine kninskog kotara pod Venecijom Grgić(1962) monografija
56.   Poštansko-pomorska služba na dalmatinskoj obali Jadrana u XIX stoljeću Peričić(1969) monografija
57.   Povijesne zablude knjige M. Jačova "Venecija i Srbi u Dalmaciji u XVIII veku" Crnković(1989) monografija
58.   Pravaštvo u zadarskim Arbanasima Diklić(1992) monografija
59.   Pregled razvoja vatrogastva u Zadru do 1943. godine Peričić(1995) monografija
60.   Pregled trgovačkog brodarstva zadarskih otoka 1813.-1918. Petrović(1999) monografija
61.   Prilog građi o trgovini Dalmacije i Rijeke od 1811-1813 Peričić(1972) monografija
62.   Prilog poznavanju gospodarstva biogradskog kraja u drugoj polovici XIX. stoljeća Peričić(1990) monografija
63.   Prilog poznavanju gospodarstva otoka Drvenika u prošlosti Peričić(1997) monografija
64.   Prilog poznavanju gospodarstva otoka Murtera u prošlosti Peričić(2004) monografija
65.   Prilog poznavanju pčelarstva Dalmacije do 1914. godine Peričić(1992) monografija
66.   Prilog poznavanju pomorsko-trgovačkog prometa dubrovačkog okružja od 1815. do 1850. godine Peričić(1978) monografija
67.   Prilog poznavanju pomorsko-trgovinskih veza Dalmacije i Istre u XVII. i XVIII. stoljeću Peričić(1994) monografija
68.   Prilog poznavanju ribarstva na Novigradskom moru u prošlosti Peričić(1984) monografija
69.   Prilog poznavanju stonske solane Peričić(2005) monografija
70.   Prilog upoznavanju gospodarskih prilika na otoku Rabu u XIX. stoljeću Peričić(1987) monografija
71.   Prilog upoznavanju šuma Paklenice u 19. stoljeću Peričić(1995) monografija
72.   Prilozi iz gospodarskog života Šibenika u XIX. stoljeću Peričić(1984) monografija
73.   Prinosi za gospodarsku povijest otoka Paga (1988) monografija
74.   Prvi pokušaji sjedinjenja Konavala s ostalim hrvatskim krajevima Obad(1970) monografija
75.   Putopis u hrvatskoj književnosti ilirizma i realizma Pederin(1979) monografija
76.   Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru (1954) serijska publikacija
77.   Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (1991) serijska publikacija
78.   Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (2007) serijska publikacija
79.   Rapski zbornik (1987) monografija
80.   Razvitak gospodarstva Zadra i okolice u prošlosti Peričić(1999) monografija
81.   Razvoj slobodoumlja u gradskom društvu Dalmacije od prosvjetiteljstva do pojave ilirizma Obad(1985) monografija
82.   Ribanje i ribarski obrt u Dalmaciji druge polovine XVIII. stoljeća gledani očima jednog zapadnog naturaliste Strgačić(1959) monografija
83.   Rukovet građe o poljoprivredi Kvarnerskih otoka na raskršću 18. i 19. stoljeća Peričić(1982) monografija
84.   Sanitarni kordon nekad i danas (1978) monografija
85.   Sclavorum regnum Grgura Barskog Peričić(1998) monografija
86.   Smiljanići - kotarski serdari Jelić(1984) monografija
87.   Statistički podaci o proizvodnji na zadarskom području god. 1803-1804. Peričić(1993) monografija
88.   Supilova "Crvena Hrvatska" Diklić(1991) monografija
89.   Tri zaslužna Androvića Maštrović(1979) monografija
90.   Ulomci iz gospodarstva Konavala u 19. stoljeću Peričić(2007) monografija
91.   Viška bitka (1967) monografija
92.   Vjersko-politički program i stajališta lista "Katolička Dalmacija" (1870-1898) Diklić(1993) monografija
93.   Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (1968) serijska publikacija
94.   Vjesnik Istarskog arhiva (1991) serijska publikacija
95.   Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka (1991) serijska publikacija
96.   Vladoje Dukat kao posrednik britanske književnosti u hrvatskoj kritici 1914.-1940. Peričić(1999) monografija
97.   Vojna krajina u Dalmaciji Peričić(1984) monografija
98.   Vojna krajina u Dalmaciji Peričić(1989) monografija
99.   Vojnopomorska istorija Vasiljević(1968) monografija
100.   Zadarske vjetrenjače Peričić(1998) monografija
str.2/ 2 - 1 -- 2 -- 2 -- 2 -
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
nazad
© 2012 Unibis